Open Monumentendagen Leiden

Nieuws

 • Persbericht 2017: Open Monumentendagen Leiden, gezellige drukte in de stad

  Op zaterdag 9 en zondag 10 september vonden de Open Monumentendagen plaats met als thema 'Boeren, burgers en buitenlui'. In Leiden openden 33 monumenten hun deuren. De slechte weersverwachting hield de Leidenaars niet tegen eropuit te gaan. In totaal zijn er bijna 47.000 bezoeken aan deze monumenten geteld. De Pieterskerk en het Stadhuis trokken de meeste bezoekers.

  Lees meer
 • WE KUNNEN NOG VRIJWILLIGERS GEBRUIKEN

  Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we nog wel extra vrijwilligers gebruiken die in een van de 33 opengestelde monumenten rondleidingen willen verzorgen, mensen willen ontvangen en tellen of kinderactiviteiten begeleiden op de Burcht. Dat geldt voor alle dagdelen: zaterdag van 12-17 uur, zondagochtend van 10-13.30 en zondagmiddag van 13 - 17 uur. Vrienden, familie en buren kunnen zich nog aanmelden via het formulier op deze website onder het kopje Vrijwilligers: Neem bij vragen na 28 juli contact op (bij voorkeur per email info@openmonumentendagenleiden.nl ).

  Lees meer
 • NIEUW BESTUURSLID NEVENACTIVITEITEN EN JEUGD

  Per 1 februari is Milly de Bruyn ons nieuwe bestuurslid Nevenactiviteiten en Jeugd. In voorgaande jaren was zij betrokken bij de organisatie van de Klassendagen, voorafgaand aan het Monumentenweekeinde. Naast de kinder- en jeugdactiviteiten gaat Milly zich bezighouden met de randprogrammering en nevenactiviteiten zoals het muziekprogramma en de overige activiteiten die binnen het thema passen. .

  Lees meer
 • Meer nieuws

2018: IN EUROPA

In het weekend van 8 en 9 september openen rond de 30 monumenten hun deuren voor het publiek. Het thema van dit jaar is 'In Europa'. Met dit thema sluit de landelijke Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht voor de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

Samen met zo’n vijftig andere landen maakt Nederland deel uit van Europa, zijn wij Europa. Eeuwenlang hebben de volkeren van Europa elkaar op leven en dood bestreden. Elkaar verdreven of onderworpen. Maar net zo lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven, om kennis uit te wisselen. Juist omdat elk volk, elk land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet had.

Anno 2018 is er in Europa nog steeds heel veel wat culturen, landen en volkeren van elkaar onderscheidt en scheidt. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is het besef dat er meer is wat ze bindt in de meeste Europese landen gegroeid. Met de Europese Unie, vrede, welvaart en onderlinge solidariteit is er een gemeenschappelijke basis die in de loop van de tijd mede gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om handelsroutes, migratie, internationale verdragen, transport, of om immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan.

Bron: www.openmonumentendag.nl

 

 

Informatie

Op deze site verschijnt regelmatig nieuwe informatie over de Open Monumentendagen Leiden 2018. Houd de site in de gaten of volg ons op Facebook en Twitter (@OMDLeiden).