Open Monumentendagen Leiden

Nieuws

 • Persbericht: Open Monumentendagen Leiden, gezellige drukte in de stad

  Op zaterdag 9 en zondag 10 september vonden de Open Monumentendagen plaats met als thema 'Boeren, burgers en buitenlui'. In Leiden openden 33 monumenten hun deuren. De slechte weersverwachting hield de Leidenaars niet tegen eropuit te gaan. In totaal zijn er bijna 47.000 bezoeken aan deze monumenten geteld. De Pieterskerk en het Stadhuis trokken de meeste bezoekers.

  Lees meer
 • Persbericht: Wethouder Paul Laudy neemt eerste exemplaar programmaboekje in ontvangst

  Donderdag 31 augustus nam wethouder Paul Laudy in het P.J. Vethgebouw het eerste exemplaar in ontvangst van het programmaboekje van de Open Monumentendagen Leiden. Hij kreeg het boekje uit handen van voorzitter Alexander Geertsema. Ook werd de speciale boeren OMD-kaas gekeurd. De sponsors van het evenement en de eigenaren van de monumenten die hun deuren openen op 9 en 10 september waren uitgenodigd om dit feestelijke moment bij te wonen. Het net gerestaureerde P.J. Vethgebouw aan de Nonnensteeg vormde een mooi decor.

  Lees meer
 • WE KUNNEN NOG VRIJWILLIGERS GEBRUIKEN

  Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we nog wel extra vrijwilligers gebruiken die in een van de 33 opengestelde monumenten rondleidingen willen verzorgen, mensen willen ontvangen en tellen of kinderactiviteiten begeleiden op de Burcht. Dat geldt voor alle dagdelen: zaterdag van 12-17 uur, zondagochtend van 10-13.30 en zondagmiddag van 13 - 17 uur. Vrienden, familie en buren kunnen zich nog aanmelden via het formulier op deze website onder het kopje Vrijwilligers: Neem bij vragen na 28 juli contact op (bij voorkeur per email info@openmonumentendagenleiden.nl ).

  Lees meer
 • Meer nieuws

2017: BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Boeren, burgers, buitenlui! Hoe mooi zal deze kreet geklonken hebben vanaf de roepstoel aan de stadhuisgevel op de Breestraat. De stadsomroeper was, als exclusieve verkondiger van het nieuws, altijd wel goed voor een oploopje van mensen uit alle rangen en standen. Maar ook in de kerk en op de markt kwamen allerlei bevolkingsgroepen bijeen. Met het programma van Open Monumentendagen 2017 gaven wij u onze kijk op monumentale ontmoetings-, werk- en vergaderplekken. Waar kwamen de burgers, boeren en buitenlui elkaar tegen? Bij het stadhuis dus en in de kerken. Maar ook bij het hoogheemraadschap, in de Waag, bij molens en in kroegen. En soms gewoon thuis. Niet alleen in Leiden, maar ook in de Leidse ommelanden. Samenwerking met Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Warmond en Kaag en Braassem, heeft ertoe geleid dat we dit jaar ook een regionale fi etsroute langs vele monumenten kunnen presenteren. Open Monumentendagen Leiden is nu dertig jaar verbonden aan de landelijke Stichting Open Monumentendag. Op 17 september 1987 werd de Leidse dag voor het eerst gekoppeld aan de landelijke dag, met dertien opengestelde monumenten. We trokken toen ruim vijftienduizend pandbezoeken. Sindsdien is de belangstelling voor onze monumenten sterk toegenomen. Dit jaar waren er, alleen in Leiden zelf al, 33 panden opengesteld. We mochten, net als vorig jaar, weer meer dan vijftigduizend bezoeken ontvangen, waaronder ook talrijke van niet-Leidenaars. Open Monumentendagen Leiden kan niet bestaan zonder een formidabele groep van meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen ons, vaak langjarig, om tot het welslagen van ieder nieuw Open Monumenten weekeind te komen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Daarnaast veel dank aan onze pandeigenaren, subsidiegevers en sponsors. Geniet in de ommelanden, maar zeker ook in onze fraaie binnenstad!

Alexander C. Geertsema

 

 

 

 

 

 

SFEERVOLLE BIJEENKOMST IN DE POLDER

Zaterdag 13 mei jl. vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats in boerderij Ora en Labora aan de Vlietweg 44. Tijdens deze bijeenkomst werd de invulling van het jaarthema en de panden gepresenteerd in de zgn. Pandenparade. Verder gaven bouwhistoricus Reinoud Boter en architect Marcel van Dijk toelichting bij hun onderzoek en bouwplannen voor de verbouwing van de deels nog uit de  17e eeuw stammende monumentale boerderij.
Het was een gezellige middag, afgesloten met een borrel. Binnenkort kan men zich weer aanmelden voor het aantal dagdelen dat je als vrijwilliger ingezet wilt worden tijdens de komende Open Monumentendagen op zaterdag 9 en zondag 10 september.

Nog geen vrijwilliger? Meld je aan via deze website: zie onder vrijwilligers