Open Monumentendagen Leiden

Colofon

De Stichting Open Monumentendagen heeft deze website kunnen maken dankzij:

Technische realisatie en bouw: Just strategy, identities & campaigns
Ontwerp: Claudia Claas – Valetti, grafisch ontwerp & fotografie   

Afbeeldingen: Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, Miranda Goddijn, Ien van den Bergh, Claudia Claas, Francien van Zaanen Durand, Saskia Leupen, Sjoep de Jong, Marijke van der Werf, met dank aan Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) voor foto zuster van de Liefde

Redactie: Stichting Open Monumentendagen Leiden
Bewerking teksten schoolgebouwen 2020: Brigitte Bruyns, Malou Alkemade, Saskia Leupen.

Literatuur: 

De School: “Een sieraad der gemeente”, De geschiedenis van de scholenbouw in Leiden. Deel 1: 1800 – 1940 en deel 2: 1945-1965. Yteke Spoelstra, Unit Monumenten & Archeologie, gemeente Leiden, 2009

Programmaboekjes, Open Monumentendagen Leiden, diverse jaren

Licht, lucht en ruimte, gebouwen voor lager onderwijs in Leiden in de 19de en 20ste eeuw, onder redactie van Jelle Goeman en Gert-Jan van Rijn, OMD 2007.

Bij het samenstellen van deze route hebben we zo zorgvuldig mogelijk gepoogd om alle rechthebbenden van beeld- en bronmateriaal te achterhalen. OMD stelt zich niet aansprakelijk voor onjuistheden.