Open Monumentendagen Leiden

07.

A.L.S.V. Quintus

Open / Za Zo

Boommarkt 5

/ Studenten leiden rond door het pand / Zo 15.30 en 16.30 u / optreden To The Max /

In 1995 besloot A.L.S.V. Quintus, de ‘vijfde’ studentenvereniging van Leiden, te verhuizen van de Oude Singel naar de toen al een tijd leegstaande telefooncentrale aan de Boommarkt. Het robuuste gebouw uit 1939 is nauw verbonden met de geschiedenis van de telefonie in Leiden.
Aan het eind van de negentiende eeuw werd in Leiden een lokaal telefoonnetwerk in gebruik genomen. De eerste zes jaar was de telefooncentrale gehuisvest in het stadhuis, daarna werd hij ondergebracht in de Waag, in de voormalige Chirurgijnskamer. Na tien jaar verhuisde de centrale naar de Papengracht. In 1897 ontstond de 'rijkstelefoondienst' en werden telefooncentrales ondergebracht in een aparte ruimte in de plaatselijke post- en telegraafgebouwen. In Leiden verhuisde de telefooncentrale in 1922 naar het pas verbouwde telegraafgebouw aan de Boommarkt. Vanwege de voorgenomen automatisering van het telefoonnet kwam er in de jaren 1937-1939 op die plek een geheel nieuw gebouw. De centrale bediende alle 4200 abonnees in Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp die elkaar nu zonder tussenkomst van een telefonist konden bellen. Voor het interlokale verkeer was een telefonist nog wel nodig. Aan automatisering van het interlokale telefoonverkeer werd koortsachtig gewerkt aldus de Nieuwe Leidsche Courant van juni 1939: “Dan zal men dus als Leidenaar vanuit zijn woning ook Den Haag kunnen bellen, zonder eerst contact met de telefoonjuffrouw te behoeven te zoeken.” / BB

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... de telefooncentrale uit 1939 ook een grote schuilkelder had? Deze is onlangs verbouwd tot feestruimte voor studentenfeesten.