Open Monumentendagen Leiden

32.

Die Leythe

Open / Zo

Morsweg 148

/ Let op, steigers aan het water zonder hekwerk /

Leiden kent maar liefst drie roeiverenigingen. Twee voor studenten, K.S.R.V. Njord en Asopos de Vliet en Die Leythe, open voor iedereen. Deze laatste roeivereniging, waar de 'gewone' Leidenaren – in eerste instantie de gegoede burgers – konden roeien, werd in 1914 in een bovenzaaltje van restaurant 'In den vergulden Turk’ aan de Breestraat opgericht. Als locatie koos men het terrein achter de huizenrij aan de Morsweg, waar tot 1907 de zweminrichting Rhijnzicht gevestigd was. Voortvarend liet de jonge vereniging een schuitenhuis bouwen dat onderdak bood aan de groeiende vloot. Dit schuitenhuis werd in 1914 in gebruik genomen en was voorzien van een plat dak met balustrade van waar men het water mooi kon overzien. Deze loods zou de eerste vijftig jaar tot de komst van een heuse sociëteit of clubgebouw het kloppend hart van de vereniging blijven. Voor grote vergaderingen week men in die beginjaren nog vaak uit naar de zalen van In den vergulden Turk.

In 1967 kreeg de vereniging toch eindelijk een eigen sociëteit, in 1977 uitgebreid met een nieuwe botenloods die beter voldeed aan de wensen van die tijd. In 2001 werd deze oude sociëteit op zijn beurt verbouwd tot botenloods. Leythe-lid Ben Schildwacht tekende voor het ontwerp van de huidige sociëteit, die in de oever op palen tegen de loods werd aangebouwd en voorzien werd van een ruim vlot. / SL

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... wedstrijdroeien tot ver in de jaren dertig niet voor de dames was weggelegd? Dat vonden de heren bestuurders van de Roeibond ongepast en schadelijk voor de vrouw.