Open Monumentendagen Leiden

24.

PIETERSKERK

Open / Za Zo

KLOKSTEEG 16

/ Kerkmeesterskamer alleen met rondleiding / Wijnkelder en trans toegankelijk / Houd rekening met wachttijd / Za en zo Junior rondleiders / Inloopconcerten Leidse Koren / Za De Veenfabriek speelt Atlantis /

Het ligt wellicht niet direct voor de hand om de bijna negenhonderd jaar oude Leidse Pieterskerk te beschouwen als een plek van plezier. Maar eeuwenlang kwam de Leidse stadsbevolking naar het monument om te trouwen, te dopen en om plechtig te vieren. Elk jaar wordt op 3 oktober Leidens Ontzet herdacht. En op 8 februari viert de Universiteit Leiden haar geboortedag, de Dies Natalis, in de Pieterskerk, op de plek waar zij in 1575 officieel werd opgericht. Negen jaar eerder had de kerk een minder plezierige gebeurtenis ondergaan. Tijdens de beeldenstorm moesten beelden, altaren en schilderijen het ontgelden. Het grootse drieluik met het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden werd tijdig in veiligheid gebracht en is nu nog te zien in Museum De Lakenhal (pand 12). In de Pieterskerk is een reproductie, vlakbij de doopkapel, de oorspronkelijke plek van het werk.

Tijdens de reformatie werd de Pieterskerk geconfisqueerd door de stad en maakten priesters plaats voor calvinistische dominees. Het financieel beheer lag in handen van door de stad aangestelde kerkmeesters; zij vergaderden én dineerden vanaf het midden van de zeventiende eeuw in de kerkmeesterskamer. Het aanzien van hun functie blijkt uit de fraaie aankleding van deze ruimte met op het plafond de familiewapens van de heren. Vermeldenswaard zijn de ‘ramen-met-namen’ in de kerk; een moderne versie van de door gilden of families gesponsorde gebrandschilderde vensters van weleer. / WHMR

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... in de zeventiende eeuw de wijn rijkelijk vloeide in de Kerkmeesterskamer? De wijn werd bewaard in de wijnkelder die nu nog te bezichtigen is.