Open Monumentendagen Leiden

11.

Theater Imperium

Open / Zo

Oude Vest 33E

/ Inloopconcert Leidse koren /

Theater Imperium ligt verscholen achter de gevels van de Oude Vest op de binnenplaats van een achttiende-eeuws pand in een voormalige gymnastiekzaal. In 1766 komt op deze plek aan de Oude Vest het Oudelieden- en weeshuis van de Waalse kerk. Dit tehuis heeft een u-vorm, met een binnenplaats tot aan de Caeciliastraat. De statige gevel aan de Oude Vest is bewaard gebleven. Van de oorspronkelijk drie ingangspartijen op de binnenplaats is er nog één over. Het gebouw was in de negentiende eeuw in gebruik bij de faculteit geneeskunde als academisch ziekenhuis, het zogenaamde Nosocomium academicum. Vanaf 1855 bood het pand onderdak aan de Kweekschool voor Onderwijzers. In de loop der tijd is het grondig verbouwd. Zo vindt er in 1908 een ingrijpende wijziging plaats waarbij o.a. op het binnenhuisterrein de gymzaal wordt geplaatst waar nu het the- ater te vinden is. In dat jaar wordt het pand ook gesplitst in het voorste deel aan de gracht en het achterste deel aan de Caeciliastraat (kweekschool).

In 1941 wordt het voorste deel van het voormalig Oudelieden- en weeshuis verbouwd tot volkslo- gement. Tegenwoordig is Oude Vest 35 in gebruik als studentenhuis, het achterste gedeelte aan de Caeciliastraat als dansschool. Theater Imperium gebruikt de voormalige gymzaal aan de binnenplaats als vlakkevloertheater, met plaats voor tachtig toeschouwers. / BB

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... Toneelgroep Imperium inmiddels al tweeënzestig jaar kleinschalig theater maakt? Per jaar zetten de ruim zeventig leden meer dan dertig voorstellingen op de planken.