Open Monumentendagen Leiden

30.

Vm. KATHOLIEKE LEESBIBLIOTHEEK

Open / Za Zo

STEENSCHUUR 17

/ Bovenverdiepingen alleen toegankelijk met rondleiding / Houd rekening met wachttijd /

Dit van oorsprong achttiende-eeuwse woonhuis staat naast de Lodewijkkerk. Het is sinds 1941 in ge- bruik geweest als rooms-katholieke leeszaal en bibliotheek. Architectenbureau Van Oerle, Schrama & Bos tekende in de jaren zestig voor een ingrijpende verbouwing. Daarbij werd de achterste helft van het oorspronkelijke woonhuis geheel vernieuwd, evenals de volledige kapconstructie. Op de begane grond kwam een half verdiepte boekenzaal met rondgaande galerij. De oude binnen- plaats, inmiddels ingesloten geraakt door de zijkapel van de kerk uit 1956, kreeg een overkapping. Veel oudere elementen in de voorste helft van het gebouw zijn bij deze verbouwing bewaard gebleven, dan wel in stijl aangepast. Zo werd de marmeren vloer van de vestibule opnieuw gelegd en zijn de ranke plafonds in Empirestijl (begin negentiende eeuw) gehandhaafd. De schildering boven de schouw in de voorkamer stelt waarschijnlijk de Heilige koning Lodewijk voor. Aan deze heilige is de naastgelegen kerk gewijd. Het lijkt geschilderd naar voorbeeld van het wit marmeren beeld van de heilige achterin de kerk. Momenteel wordt in opdracht van de Parochie HH. Petrus en Paulus de restauratie en herbestemming van het pand uitgevoerd. De begane grond is bestemd voor parochievergaderingen en bijeenkomsten. De bovengelegen verdiepingen zijn voor het Babyhuis, een stichting die opvang, zorg en ondersteuning biedt aan moeders met hun pasgeboren kinderen, die niet in de reguliere zorg terecht kunnen. / DvV

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... Steenschuur 17 lange tijd de thuis- basis was van het in 1938 opgerichte filmdistributie en-exploitatiebedrijf N.V. Gofilex (de GOde FILm EXploitatie)? Deze had o.a. als taak om kloosters van goede katholieke films te voorzien.