Open Monumentendagen Leiden

A7.

WAAR VONDEN WE DE HUTSPOT? ZOEKTOCHT NAAR SCHANS LAMMEN

Open / Zo

DE TUIN VAN DE SMID / Polderpad 8

Vanaf Schans Lammen sloegen in 1574 de Spanjaarden op de vlucht en was Leiden ontzet. Maar waar lag die schans precies? Er zijn wel indicaties maar serieus archeologisch onderzoek is tot nu toe nooit gedaan. Daarom zette Sjaak van de Geijn (De tuin van de smid) een zoektocht op poten. De eerste onderzoeksresultaten wijzen uit dat resten van de schans kunnen worden verwacht in het tracé van de Rijnlandroute. Aan de hand van historisch kaartmateriaal, prenten en oude foto's geeft archeoloog Ruurd Kok (RAAP) een toelichting op het onderzoek. Daarna lopen we naar de onderzoekslocatie waar archologische boringen worden uitgevoerd.

Terug naar overzicht