Open Monumentendagen Leiden

26.

ACADEMIEGEBOUW

Open / Za Zo

Rapenburg 73

/ Deels alleen met rondleiding (ook in het Engels) / Houd rekening met wachttijd / Binnenplaats: inloopconcerten Leidse koren / Zo inloopconcert orgel /

Het Academiegebouw is al 437 jaar de zetel van de in 1575 gestichte Leidse universiteit. Initiatiefnemer Willem van Oranje beschreef de universiteit als een ‘bewaernisse der gantscher landen’. Dit citaat is sinds 2008 te lezen in het tapijt van de Senaatskamer. Vanaf het begin werden wetenschappers en studenten uit verschillende landen aangetrokken. Als voertaal aan de universiteit gold van oudsher het Latijn. Zo konden al deze geleerden en studenten eenvoudig met elkaar communiceren. Op verschillende plekken in dit gebouw, boven deuren en op muren treft u nog Latijnse opschriften aan. Zeven jaar na de stichting betrok de universiteit dit pand, de voormalige kloosterkerk van de Witte Nonnen, gebouwd in de gotische stijl. Het gebouw werd geschikt gemaakt voor colleges en ceremoniën, onder andere door de kerkruimte van een vloer te voorzien en zo te verdelen in twee lagen. Verschillende uitbreidingen volgden. Zo werden de naastgelegen woonhuizen op nummer 67-71 bij het Academiegebouw getrokken en gebruikt voor administratie en bestuur. In Rapenburg 67 kunt u de twee bewaard gebleven stijlkamers bezoeken. Op de binnenplaats van het Academiegebouw stond tot in de achttiende eeuw een gebouwtje waar boeken en schrijfwaren werden verkocht. Achter het Academiegebouw ligt de Leidse Hortus botanicus, in 1590 aangelegd naar voorbeeld van de botanische tuin van de universiteit in Padua. / CvM

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… op de statige voordeur van het Academiegebouw de namen van de faculteiten staan? In het latijn, de taal waarin studenten en geleerden uit alle windstreken destijds met elkaar communiceerden. De teksten werden dit jaar opnieuw met de hand geschilderd.