Open Monumentendagen Leiden

09.

Academiegebouw - volgeboekt

Open / Za Zo

Rapenburg 73

Open: zaterdag 12-17u en zondag 10-17u / Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht: zie onderaan deze pagina / NB. In het Academiegebouw is het dragen van een mondkapje verplicht/

Het Academiegebouw is de voormalige kloosterkerk van de Witte Nonnen. Na de Reformatie kwam het gebouw vanaf 1581 in gebruik bij de Leidse universiteit. Het gebouw werd geschikt gemaakt voor colleges en ceremoniën, onder andere door de kerkruimte van een vloer te voorzien en zo te verdelen in 2 lagen. Verschillende uitbreidingen aan het gebouw volgden. In de eeuwen daarna werden de naastgelegen woonhuizen op de nummers 67-71 bij het Academiegebouw getrokken. De universiteit trok al snel na de oprichting beroemde geleerden aan. Deze grote namen zorgden er mede voor dat studenten vanuit heel Europa zich aan de universiteit inschreven. Als voertaal aan de universiteit gold van oudsher het Latijn. Zo kon iedereen met elkaar communiceren. De eerste vrouwelijke studenten werden pas in 1878 toegelaten. Maar de discussie of vrouwen eigenlijk wel geschikt waren om te stu- deren zou nog heel lang duren. Velen meenden dat huwelijk en moederschap de natuurlijke bestem- ming van de vrouw waren. Zo was rond de eeuwwisseling Leids hoogleraar prof. P.J. Blok sterk gekant tegen het toelaten van meisjes. Zijn argumenten: vrouwenhersens zijn ‘partijdig’ en niet ingericht op studeren en wetenschap, ze lopen het risico een manvrouw te worden en het is slecht voor hun gezondheid. Tegenwoordig staan aan de Nederlandse universiteiten iets meer vrouwen dan mannen ingeschreven. In Leiden is het percentage vrouwelijke hoogleraren rond de 30%.

KLIK HIER VOOR RESERVEREN: https://www.openmonumentendag.nl/monument/academiegebouw-4/

Foto klokkentoren: Francien van Zaanen Durand / Vrouwelijke portretgalerij: Marc de Haan / rondleiding in Senaatskamer: Thijs Tuurenhout

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... in 2016 in de Senaatskamer van Universiteit Leiden een maand lang alleen portretten van vrouwelijke hoog- leraren te zien waren? Initiatiefnemers Athena’s Angels wilden letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor vrouwen.