Open Monumentendagen Leiden

03.

DE BURCHT

Open / Za Zo

BURGSTEEG

/ Inloopconcert Leidse koren / NB Hoge trappen en / steil toegangspad /

De Leidse burchtheuvel is een zogenaamde mottekasteel: een verdedigingswerk bestaande uit een ringmuur op een opgeworpen aarden heuvel. In Leiden rest daarvan alleen nog een ringvormige muur. Dit type kwam overal in Europa voor. Wie de Burcht in Leiden heeft laten bouwen, is niet bekend. Hij of zij koos in ieder geval een  strategisch punt uit: de plek waar twee Rijnarmen en de Mare samenvloeien. Een goede plek om tol te heffen; van vrijhandelsverkeer was in Europa nog geen sprake. De Rijn was bovendien een belangrijke verbindingsroute door Europa, o.a. voor het transport van de tufsteen gebruikt voor de ringmuur. Latere restauraties en uitbreidingen werden uitgevoerd in baksteen afkomstig van steenbakkerijen uit de omgeving. De Burcht was lange tijd de machtsbasis van de burggraaf van Leiden, vertegenwoordiger van de graven van Holland. Hij liet munten slaan voor de graaf en hief de tol. De graven hadden een belangrijke positie in Europa. De familie verbond zich door huwelijk met grote vorstenhuizen in Europa. Graaf Willem II bracht het in 1248 zelfs tot koning van het Heilige Roomse Rijk. Leiden was een belangrijk centrum van het graafschap en het is daarom geen wonder dat de stad en de Burcht zich een paar keer in het middelpunt van de strijd bevond. Na de veertiende eeuw viel de militaire functie weg, maar de burcht bleef symbool van de macht over Leiden. / PvV

 

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… het mottekasteel een type kasteel is, dat in veel landen in Europa voorkomt in de periode van 1000-1250? Nederland kende waarschijnlijk honderden van dergelijke motte’s, waarvan er ca 83 zijn vastgesteld en/of nog herkenbaar zijn in het landschap.