Open Monumentendagen Leiden

09.

Doezastraat 2

Open / Za

Doezastraat 2

Het Stedelijk gymnasium aan de Doezastraat is de opvolger van de Latijnse School aan de Lokhorststraat. Gemeentearchitect Schaap ontwerpt dit voorname gebouw in 1882-1883 op het terrein van de zogenaamde Grote Ruïne, dat sinds de buskruitramp uit 1807 braak lag.

De school is een corridorschool met lokalen aan weerszijden van de gang. 
Het gymnasium was oorspronkelijk symmetrisch van opzet. Door een uitbreiding aan de linkerkant (noord) in 1914, is deze symmetrie verdwenen. Doordat de aanbouw geheel in stijl is uitgevoerd maakt het onlosmakelijk deel uit van het schoolgebouw. Rechts (zuid) is een aanbouw toegevoegd die niet zo naadloos aansluit op het ontwerp. Het Leids Gymnasium verhuist in 1938 van de Doezastraat naar de Fruinlaan.

Terug naar overzicht