Open Monumentendagen Leiden

10.

Driftstraat 77

Driftstraat 77

Tussen de Driftstraat en de Madoerastraat staat de voormalige School voor Openbaar Lager Onderwijs. De school is in 1927 gebouwd in opdracht van het Bureau van Gemeentewerken en mogelijk ontworpen door stadsarchitect J. Neisingh, die ook scholen aan de Kernstraat en het Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan op zijn naam heeft staan. Het is een zogenoemde corridorschool ofwel gangschool.
De school was na de school in de Medusastraat de tweede openbare lagere school in de wijk. Sinds 1960 bekend als Gunningschool fuseerde de school vervolgens in de jaren 80 met drie andere scholen, waaronder de voormalige bewaarschool aan de Atjehstraat, tot basisschool De Viersprong.
In tegenstelling tot de omringende woningbouw die in een expressionistische bouwstijl in de trant van de Amsterdamse School is vormgegeven, kenmerkt de school zich door een meer zakelijk expressionisme.

Het exterieur van de school is goed bewaard gebleven. Ook het interieur bezit nog veel oorspronkelijke details zoals de gele granito vloeren met de donkere banen langs de muren, de natuurstenen trap en de trapwanden met gele tegels en de vensterbanken van granito. Vanaf 1988 heeft het gebouw verschillende functies gehad, waaronder Onderwijswinkel en Muziekcentrum en sinds 1991 ook een kinderdagverblijf. Anno 2020 wordt het pand verbouwd tot duurzame appartementen door Woningstichting Ons Doel.

 

Terug naar overzicht

Wist u dat...

Er in het pand ruimte is voor een bijzonder woonconcept, met een mix van bewoners? Naast zeven reguliere huurders van Ons Doel, komen er zes studio’s voor bijzondere doelgroepen en een appartement voor de huisbewaarder.