Open Monumentendagen Leiden

13.

FUNDERINGEN VAN DE GRIETGENTOREN

Open / Zo

Ingang Vestestraat 17

/ Houd rekening met wachttijd / Beperkt aantal bezoekers tegelijk /

Onlangs werd in het achterhuis van Herengracht 72 een restant van de zogenaamde Grietgentoren ontdekt. Deze toren maakte deel uit van de middeleeuwse stadsmuur. De muur beschermde de stad aan de oostzijde, onder andere gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).      Dit deel van de stadsmuur met verdedigingstorens werd rond 1659 gesloopt om plaats te maken voor een stadsuitbreiding. Op de plek van de muur kwamen nieuwe huizen. Eén van deze huizen - Herengracht 72 - is onlangs verbouwd tot appartementen. Tijdens de  werkzaamheden kwam een zeventiende-eeuwse voorraadkelder uit de bouwtijd van het huis (vlak na 1659) tevoorschijn. Bij deze kelder lag een boogvormig stuk metselwerk, onderdeel van de Grietgentoren. Een ander deel van deze toren was al in 1984 opgegraven bij de aanleg van een fietsenstalling achter de Gereformeerde Kerk. Bouwhistorici konden aan het relatief kleine formaat en de kleisamenstelling van de bakstenen zien dat deze niet ouder konden zijn dan ca. 1450-1550. Dit gebied werd echter al omstreeks 1350 bij de stad getrokken. Het kan zijn dat de toren later is gebouwd dan de stadsmuur, of dat de toren een keer is gerestaureerd met nieuwe stenen. Er zijn helaas geen bronnen bewaard die iets zeggen over de bouw van muur en muurtorens. Deze vondst roept dus meer  vragen op over de verdediging van Leiden in de middeleeuwen. / PJdV

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… de vroegste stadskaarten pas uit de tweede helft van de zestiende eeuw dateren? Op deze kaarten zijn de oostelijke torens van noord naar zuid afgebeeld: toren Oost-Holland, de Grietgentoren, de Luys of Groenendaalstoren, de Bennentoren en de Berkeltoren.