Open Monumentendagen Leiden

15.

Garenmarkt 17

De particuliere bewaarschool aan de Garenmarkt werd in 1860 opgericht door E. Laurillard, een der 19e-eeuwse "dominee-dichters". Ze werd betaald door particulieren en door een geringe bijdrage van de ouders.
Dat de middelen schaars waren blijkt uit de herhaalde oproepen tot schenkingen om een Sint Nicolaasfeest voor de kinderen te houden, waarbij een beroep op het schuldgevoel bepaald niet uit de weg werd gegaan.
Uiteindelijk kon de school het niet bolwerken en werd zij, na een vergeefs verzoek aan de gemeente om de school over te nemen, in 1895 opgeheven.

Klik hier voor OMD Leiden digitaal

Terug naar overzicht