Open Monumentendagen Leiden

04.

Gemeenlandshuis

Breestraat 59

/ Informatie Hoogheemraadschap van Rijnland /

/Za 12-17 u Zo 10 - 17 u/

Op deze plek zetelde ruim vier eeuwen lang het Hoogheemraadschap van Rijnland. De natuurstenen details aan de gevel geven aan dat dit ook in het verleden een belangrijke overheidsinstelling was. Het Hoogheemraadschap had vanouds de zorg voor waterkering en waterlozing. In de 20e eeuw kwam daar de zorg voor waterkwaliteit bij. Net als nu bestond het bestuur vroeger uit een dijkgraaf, hoog- heemraden en hoofdingelanden. Hun taken waren vroeger niet geheel hetzelfde als nu. Zo spraken dijkgraaf en hoogheemraden ook recht in waterstaatszaken. In 1578 kocht het bestuur dit middel- eeuwse pand aan om te dienen als vergader- en logeerhuis. De dijkgraaf ging er wonen. In 1598 werd het complex ingrijpend verbouwd. Toen kwam de huidige gevel tot stand. Deze voert naar de Grote Zaal, een ruimte met een kunstig beschilderd tongewelf en goudleer op de wanden. Hier werd tot 1841 recht gesproken. Al ruim acht eeuwen werkt het Hoogheemraadschap aan droge voeten. Ook de inwoners van Rijnland dragen hier nog steeds aan bij in de vorm van het betalen van waterschapsbelasting. Hierdoor kan het Hoogheemraadschap door blijven gaan met technisch innoveren. Dat is nodig om het water de baas te blijven. De huidige bodemdaling, de zeespiegelstijging en de zorg voor afvalwater in een sterk verstedelijkt gebied zijn opgaven waar het Hoogheemraadschap ook in de 21e eeuw de schouders onder zet.

Voor meer informatie, zie de OMD-gids, blz, 56 (Stad van Sloten en Gemalen, Leids Watermanagement Toen en Nu).

Fotocredits: overzichtspagina: © Sjoerd de Jong - hierboven en rechts: ©SL

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... onder de binnenplaats tegen de achtergevel van het hoofdgebouw een overwelfde waterkelder ligt? Hierin werd regenwater opgevangen voor dagelijks gebruik. De kelder, aangelegd in 1636, wordt nog steeds gebruikt. De pomp waarmee het water uit de kelder wordt opgehaald dateert uit 1709.