Open Monumentendagen Leiden

16.

Groenesteeg - Kaarsenmakersstraat

De school aan de Groenesteeg was in de 16e-eeuw een van 3 'stads-armen-kinder-scholen' in Leiden. De armenschool werd in 1760 vergroot en had in die tijd over hoogstens 2 lokalen. In 1852 bezochten 541 jongens en 431 meisjes deze school. Het is dan ook niet vreemd dat het tot schoolgebouw verbouwde pakhuis in 1854 voor het lager onderwijs werd afgekeurd.
Desondanks kreeg het gebouw in 1861 de functie van 'Christelijke Bewaarschool voor Haavelooze (arme en kansarme) kinderen'. Zeker 350 van deze allerarmste kinderen kregen hier les volgens de methode Fröbel, voor zover er van les sprake kon zijn.
Rond 1875 besloot de gemeente dat het tijd werd dat de gemeentelijke bewaarschooltjes, die allen in afgekeurde gebouwen gehuisvest waren, serieuze, nieuwe behuizing kregen. Stadsarchitect J.W. Schaap werd benaderd om een ontwerp te maken voor een Gemeentelijke Bewaarschool, later uitgebreid met een overdekte speelplaats.
Het totale gebouw bestond in 1885 uit 'vier ruime, goed geventileerde leervertrekken, vier ruime (…) speelkamers, eene voldoende bergplaats voor overkleederen, een luchtig frisch lokaal, waarvan de eene helft zeven bestekamers (toiletten) bevat en de andere helft de gelegenheid aanbiedt om een aantal kinderen handen en aangezicht te laten wasschen, eindelijk eene ongekende weelde (…).' Na 1937 was het in gebruik als Gemeentelijke Werkplaats.

Klik hier voor OMD Leiden digitaal

Terug naar overzicht