Open Monumentendagen Leiden

20.

Haarlemmerstraat 165 a

Haarlemmerstraat 165

De vroegere Fusteinhal was van 1787 tot 1825 als stadsarmenschool in gebruik. Vanaf 1825 werd de hal als school voor minvermogenden of `tusschenschool’ gebruikt. De minvermogenden betaalden een kleine toelage in tegenstelling tot de bedeelden die de kosteloze armenscholen bezochten. Deze scholen werden ook wel centenscholen genoemd. 
Het schoolvertrek was op de eerste verdieping en bestond uit 2 lokalen, een grote en een kleine. De laagste klas, die hardop leerde lezen, was het meest rumoerig en kreeg les in het kleine lokaal om de hogere klassen niet te storen. Grote tuimelramen aan de straat zorgden voor licht en frisse lucht. De dofzwarte schoolborden hingen aan de tegenoverliggende lange muur of stonden op houten ezels.
In de lokalen was ook een hokje met een ‘secreet’ (toilet) en een waterbak. Zo had de onderwijzer toezicht op het toiletbezoek. Het vertrek had geen aparte ruimte om jassen op te hangen. Als het regende werd het lokaal dus al snel vochtig en bedompt. Er was bovendien maar één stookplaats en die zat in het kleine lokaal.
In 1846 werd deze armenschool gesloten en vervangen door een nieuw gebouw op het Vrouwenkerkhof. In het sterk verbouwde pand zijn nu winkels.

Klik hier voor OMD Leiden Digitaal

Terug naar overzicht