Open Monumentendagen Leiden

21.

Haverstraat 49 - Gortestraat (gesloopt)

In 1854 besloot de gemeente een nieuwe school te bouwen op het terrein achter het Levendaal, in de Haverstraat en Gortestraat, een buurt voor `onvermogenden’. Dit was het eerste schoolgebouw dat specifiek voor het lager onderwijs werd gebouwd.

Het is een eenvoudig vrijstaand langgerekt gebouw met een ongedeeld schoollokaal. Aan de westzijde waren 6 toiletten en urinoirs. Rechts was een poort naar de speelplaats. De entree in het portaal lag aan de Gortestraat en was versierd met een fronton.

De school werd in 1910 grotendeels afgebroken en verbouwd tot een 2 verdiepingen school met een plat dak. In de 12 lokalen pasten toen 600 kinderen. Het gymnastieklokaal lag aan de overkant in de Haverstraat. Bij de grote sloop en renovatiewerken in deze buurt in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw gesloopt.

Klik hier voor OMD Leiden Digitaal

Terug naar overzicht