Open Monumentendagen Leiden

23.

Herenstraat 64 - Pioenstraat

Herenstraat 64 - Pioenstraat

Deze school met aangrenzende onderwijzerswoning werd in 1882 gebouwd door de Zoeterwoudse gemeentearchitect W.A. van Rijn. Tot eind negentiende eeuw heette de bochtige, doorgaande uitvalsweg Herenstraat nog Zoeterwoudseweg en lag in de gemeente Zoeterwoude. Langs deze eeuwenoude weg woonden veel landarbeiders en (bloemen)telers. De straatnamen verwijzen nog naar deze vorm van landbouw.

Veel arme Leidenaren die hier net buiten de gemeentegrens van Leiden woonden, lieten hun kinderen in Leiden naar school gaan omdat de dorpsschool van Zoeterwoude te ver weg lag. Leiden protesteerde en stelde aan Zoeterwoude voor dat zij per kind 25 gulden per jaar wenste te ontvangen. Zoeterwoude besloot toen zelf een dorpsschool met onderwijzerswoning op de gemeentegrens te bouwen. In 1890 moest voor elk kind 10 cent per week betaald worden, wat ook wel de benaming “centenschool” opleverde. In 1902 werd de school vergroot en midden jaren dertig gesplitst en gedeeltelijk in gebruik genomen door schoolklassen van andere scholen. In 1964 is de school ingekort om verkeerstechnische redenen. Klik hier voor OMD Leiden Digitaal

Terug naar overzicht