Open Monumentendagen Leiden

22.

Het Leids Wevershuis

Open / Za Zo

Middelstegracht 143

/ Houd rekening met wachttijd / Steile trap / Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene / Demonstraties weven en spinnen door Weefkring Leyds Laeken / Expositie /

Vanaf het einde van de zestiende eeuw groeide de Leidse textielindustrie uit tot één van de grootste
van Europa. Naast de aanhoudende stroom Vlamingen vestigden zich in de jaren van de Dertigjarige
Oorlog (l618-1648) ook veel Duitse immigranten in de stad, die vrijwel allen door de Leidse
textiel werden aangetrokken. Al deze immigranten gaven de industrie een grote impuls met hun
kennis, kapitaal en/of arbeidskracht. Met hen nam de vraag naar huizen toe. Nieuwe wijken werden
planmatig aangelegd met huizen voor textielarbeiders. Met enkel een begane grond en een
zolder bood zo’n huis woon- en werkruimte voor een textielarbeider en zijn gezin. Het Leids Wevershuis
laat de standaardindeling zien: aan de voorzijde de onverwarmde werkruimte. De gang is
er pas in de achttiende eeuw van afgescheiden. Achter liggen de woonkeuken en een gang naar
de binnenplaats. In de woonkeuken was tegen de linker zijmuur oorspronkelijk een grote schouw
geplaatst. Geslapen werd er in de bedstede waaronder zich een kleine kelder bevindt.
Dankzij archiefonderzoek is precies na te gaan wie er vanaf 1560 in dit huis hebben gewoond en
welke beroepen zij hebben uitgeoefend. Na het vertrek van de laatste bewoner, werd het huis in
2004/5 op initiatief van de Stichting Museum het Leids Wevershuis gerestaureerd. Sindsdien biedt
het een unieke mogelijkheid om te ervaren hoe gewone ‘Leienaars’ in het verleden woonden en
werkten. / ME

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… het aanvankelijk vooral (linnen) wevers waren die hier tot in 1815 woonden. Een van hen was Johannes Walckier wiens familie oorspronkelijk uit Gent kwam. Hij woonde hier in 1671.