Open Monumentendagen Leiden

25.

Hooglandse Kerkgracht 17a Weeshuis

Bijna 400 jaar lang, van 1583 tot 1961, bood het complex van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis een thuis voor wezen. De kinderen tot twaalf jaar bezochten overdag de school van het Weeshuis: ze leerden lezen, schrijven en rekenen. Jongens ouder dan twaalf jaar leerden buitenshuis bij een werkbaas een vak. Meisjes leerden in het Weeshuis voor dienstbode of naaister. Tot diep in de twintigste eeuw werden in dit “Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis” de wezen van zowel arme als welvarende ouders, vondelingen, maar ook halfwezen, waarvan één van de ouders nog leefde of in de gevangenis zat, zo goed als kwaad mogelijk door 'binnenvaders', 'binnenmoeders' en 'ommegaand(st)ers' (opzichters) verzorgd en opgevoed. Het weeshuis- met gescheiden afdelingen voor jongens en meisjes- was met een bakkerij, schoenmakerij, wasserij en zeer veel regels en voorschriften een kleine maatschappij op zich. 

Het weeshuiscomplex is in de loop van de tijd verschillende keren verbouwd en aangepast. Tegenwoordig wordt het beheerd door de Stichting Utopa en biedt het onderdak aan het Kinderrechtenhuis.

Klik hier voor OMD Leiden Digitaal

Terug naar overzicht