Open Monumentendagen Leiden

13.

Huisje van Elmer

Open / Za Zo

Plantsoen, ter hoogte van nr. 11

Open: dagelijks / Maakt deel uit van Singelparkroute / Zie: www.singelpark.nl /

/ Maakt deel uit van Singelparkroute / Zie: www.singelpark.nl

Tussen de wortels van een oude plataan, die deel uit maakt van de oorspronkelijke aanplant van het park aan het Plantsoen, is sinds 19 juli 2020 een kabouterhuisje te vinden. Kabouter Elmer heeft de boom waarin hij zijn huis heeft gebouwd zorgvuldig uitgekozen. Het is namelijk een 189 jaar oude plataan (Platanus hispanica). Naast de voordeur van het huisje prijkt een rood-wit gemeentelijk mo- numentenschildje. Elmer is trots, want zijn zorgvuldig uitgekozen huisje in de monumentale boom ligt in het als gemeentelijk monument aangewezen park Plantsoen, dat als zodanig is geregistreerd in het Erfgoedregister van Leiden onder nummer 1024. Het boomhuisje zelf is terug te vinden als monumentaal object onder nummer 1024x. Naast 1608 gemeentelijke monumenten zijn er in Leiden ook 1241 rijksmonumenten. Vaak zijn deze monumenten al aangewezen in de vorige eeuw. Toen moest een gebouw of woning in ieder geval 50 jaar oud zijn, maar die grens is tegenwoordig losgelaten. Veel gemeentelijke monumenten hebben in Leiden, net als het huisje van Elmer, een rood-wit schildje met Leidse sleutels. Ze worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Voor rijksmonumenten (te herkennen aan oranje-witte rijksmonumentenschildjes) gebeurt dit door de minister van OCW op grond van de Erfgoedwet. De bescherming van een gemeentelijk of rijksmonument is gelijkwaardig en betreft altijd het gehele gebouw, zowel van buiten als van binnen.

Foto's: Saskia Leupen

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... veel Nederlandse gemeenten een eigen monumentenschildje ont- worpen hebben voor gemeentelijke monumenten? Die schildjes hebben vaak eenzelfde patroon als het bekende blauw-witte schildje voor internationale monumenten, maar dan in de gemeentekleuren.