Open Monumentendagen Leiden

07.

Lokhorstkerk

Open / Za Zo

Pieterskerkstraat 1

Open: zaterdag 12-17u en zondag 10-17u / Naast de gewone inloop is er elk uur een instapprogramma met afwisselend rondleiding (start x:10 uur, duur ca. 20 min.) en muziek (start x:40 uur, duur ca. 20 min.) / Let op: aanmelden ter plaatse / het aantal personen is beperkt, houd rekening met een wachttijd! / /

In de middeleeuwen behoorde het terrein van de Lokhorstkerk tot het Gravenhof, een omgracht tuingebied met een voornaam huis waar in 1254 graaf Floris V werd geboren. Rond 1450 kwam het Gravenhof in bezit van Utrechtse adel, de familie Van Lockhorst (hier herinneren de namen Lokhorststraat en Lokhorstkerk nog aan). Na afbraak van het grafelijke huis, de verkaveling van het terrein en een gedeeltelijke demping van de Pieterskerkgracht kocht de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente er enige percelen grond voor de bouw van een kerkzaal. Deze werd in 1648 voltooid. Aangezien de kerk niet tot de Hervormde Staatskerk behoorde, mocht er vanaf de straat geen kerkgebouw zichtbaar zijn. Maar een 'schuilkerk' werd gedoogd. Binnen het sobere interieur valt het monumentale orgel in rococostijl op. Het werd in 1774 voor deze kerk gebouwd door Johannes Mitterreither, Leids burger ge├»mmigreerd uit Zuid-Duitsland. De buskruitramp van 1807 ging ook de Lokhorstkerk niet ongemerkt voorbij. Het beschadigde orgel werd door Lambertus van Dam hersteld en uitgebreid met een bovenwerk met 2e klavier. Bij de neogotische interieurvernieuwing in 1860 kreeg het orgel zijn huidige plaats tegenover de kansel. In 1999 werd het in klankkleur en beschildering gerestaureerd naar de situatie van 1807. De Lokhorstkerk wordt sinds 1971 gebruikt door het doopsgezinde en remonstrantse samenwerkingsverband.

Foto straatzicht: onbekend /  orgel:  Saskia Leupen  / afbeelding: Jacob Timmermans, 1787, coll. Erfgoed Leiden en omstreken.

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... de onbebouwd gebleven kerktuin en een 14e-eeuwse gewelfkelder nog steeds herinneren aan het vroegere Gravenhof?