Open Monumentendagen Leiden

23.

Loridanshofje

Open / Za Zo

Oude varkenmarkt 11-13

/ Alleen toegang hoftuin en galerij / Particulier bewoond / Za 14 en 15 u inloopconcert Leidse koren / Entree met enkele treden /

Dit hofje dankt zijn naam aan Pieter Loridan. Hij behoorde tot de grote gemeenschap Walen die na
Leidens Ontzet vanuit Franstalig Vlaanderen naar Leiden waren getrokken. Loridan wist welstand te
bereiken als lakenverver. In 1655 bepaalde hij bij testament dat met zijn vermogen een hofje met
zijn naam moest worden gesticht. Twee weken later overleed hij. Loridan had zijn hofje bestemd
voor oudere, gehuwde leden van de Waalse gemeenschap. Sinds 1967 wonen hier studenten.
Het hofje is gebouwd in 1656 in een sobere variant van het Hollands classicisme. Het classicisme
was een internationale bouwstijl geïnspireerd op de architectuur van de klassieke oudheid. Nederlandse
architecten putten hiervoor uit Italiaanse leerboeken. Belangrijk waren wiskundig berekende
maatverhoudingen (p.49). Het poortgebouw van het hofje heeft een hardstenen ingang
die is versierd met twee lauriertakken. Op de verdieping bevinden zich twee pilasters met Ionische
kapitelen. Daarop rust een klassiek, driehoekig, fronton. Bijzonder is de hoge, ronde schoorsteen
met een ‘ijzeren peer’ en windvaan. De regenten die het hofje beheerden, vergaderden in de regentenkamer, boven de entree. Het hofje telt twaalf huisjes. Midden op het voormalige bleekveld
staat de negentiende-eeuwse pomp die de originele pomp heeft vervangen. Achterin bevindt zich
een open galerij met Toscaanse zuiltjes. Deze ruimte was voor gemeenschappelijk gebruik. Hier
hing de was te drogen en werden in november ossen geslacht. / JH

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… de portier van het hofje twee keer per dag de bel luidde? Op dit teken konden de bewoners bij hem bier halen.