Open Monumentendagen Leiden

02.

MATILO

Open / Zo

BESJESLAAN

/ Archeologisch park Matilo is bereikbaar via Castellumweg / tegenover Leiderdorpse brug of fiets- en voetpad ingang / Wierickestraat (achter buurthuis Matilo) / Romeinse zondag / met diverse activiteiten (www.parkmatilo.nl) /

De Romeinse keizer Claudius bepaalde in 47 na Christus dat de noordelijke grens van het Romeinse rijk (limes) voortaan langs de Rijn liep. De rivier was niet alleen de grens, maar ook een belangrijke transportroute. Reden om er forten langs te bouwen ter bescherming en verdediging. Eén van die grensforten was castellum Matilo, gelegen bij de T-splitsing van de Rijn en het kanaal van Corbulo. Hier stonden, zoals in elk legerkamp, een hoofdgebouw, de commandantswoning, soldatenbarakken, magazijnen en werkplaatsen. Het eerste castellum was van hout. Rond 100 na Christus werd Matilo in steen opgetrokken. Alleen de barakken bleven van hout. Per schip werd natuursteen uit de Eiffel aangevoerd, dakpannen en tegels uit de pannenbakkerij in Nijmegen en hout voor de barakken en de wegenbouw.
Na het vertrek van de Romeinen rond 240-260 na Christus is veel bouwmateriaal opnieuw gebruikt. Zo namen bewoners van het Leiderdorpse Leithon in de vroege middeleeuwen tufsteen en tegels mee als visnetverzwaring en ter versterking van hun haven. In de Leidse Burcht zijn brokken natuursteen van Matilo verwerkt. En in 1502 vond men tijdens het ploegen bij klooster Roomburg een grote steen met een Latijnse inscriptie over het herstel van een wapenmagazijn omstreeks 196-198 na Christus. De familie Van Wassenaer liet de steen inmetselen in de hal van Kasteel Duivenvoorde, waar hij nu nog te zien is. / CT

Terug naar overzicht