Open Monumentendagen Leiden

34.

Middelstegracht 5 - 7

Middelstegracht 5

De voormalige Christelijke Bewaarschool aan de Middelstegracht 5-7 met nabij gelegen onderwijzeressenwoning is in 1925 ontworpen door de Leidse architect Willem Fontein. Het is een van de weinige speciaal voor bewaar- en kleuteronderwijs gebouwde scholen van voor de Tweede Wereldoorlog die nog bestaan.
Bewaarscholen vielen buiten de onderwijswet van 1920, zij kregen daarom geen wettelijke subsidie. Deze bewaarschool is volgens het gemeenteblad door gulle giften van de bevolking tot stand gebracht. Ze brachten 35.000 gulden op.

Het gebouw beschikte over vier lokalen, drie kamers voor het personeel, een keuken, twee toiletblokken en kasten. De voorgevel is symmetrisch, met de entree in het midden. Het exterieur is op enkele details na nog vrijwel oorspronkelijk en is een fraai voorbeeld van interbellum architectuur met invloeden van de Amsterdamse School. Ook het interieur is voor het overgrote deel nog origineel. Het gebouw heeft tegenwoordig geen schoolfunctie meer. Het is in 2 wooneenheden met ateliers gesplitst. Klik hier voor OMD Leiden Digitaal  

Terug naar overzicht