Open Monumentendagen Leiden

39.

Oosterstraat 16 - Munnikenstraat 1

In 1921 bouwt de Leidse architect W. Fontein in de Munnikenstraat en Oosterstraat twee scholen, één voor meisjes en één voor jongens, die identiek en evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst. De beide scholen van deze zogenoemde dubbelschool delen het gymnastiekgebouw, dat als een schakel tussen de gebouwen in ligt.

De school werd in 1923 in gebruik genomen in een periode waarin vrijwel de hele buurt werd ingericht. In de jaren die volgden, groeide het aantal leerlingen, zodat het gebouw te klein werd. Aan de Oosterstraat waren de oorspronkelijke lokalen al verbouwd voor Buurthuis het Schippertje.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw verkeerde het schoolgebouw in slechte staat. Omdat renovatie te kostbaar bleek, kreeg nieuwbouw de voorkeur. De nieuwe school werd aan de Munnikenstraat gebouwd. Slechts een deel van de vleugel aan de Oosterstraat en het dwarse gymnastieklokaal van de oude school zijn overgebleven. De nog bestaande kleedkamer, bevindt zich uiterst rechts naast deze lokalen. Deze ruimte heeft een eigen entree in een smal geveltje aan de Oosterstraat. klik hier voor OMD Leiden Digitaal

Terug naar overzicht