Open Monumentendagen Leiden

40.

Oude Rijn 174

Oude Rijn 174

De naam Fröbelschool komt van Friedrich Fröbel, een 19e-eeuwse Duitse opvoedkundige, bekend om zijn vernieuwingen op het gebied van kleuteronderwijs (met eigen creatieve methodiek, vgl. fröbelen).  Het schooltje vestigde zich hier in 1885 en draagt de naam van de stichtster, Clara Dozy.
In 1895 werd niet heel positief over de school gesproken: “de ruim 120 kinderen, die daar zijn, worden er eigenlijk als het ware meer opgeborgen dan dat zij onderwijs genieten; het gelijkt meer op eene stalling voor vee dan op eene bewaarschool.”

Rond de eeuwwisseling werd het gebouw gesloopt en kwam er een nieuw schoolgebouw met ommuurde speelplaats op dezelfde plek waar tot 1985 kleuterschool Clara Dozy was. Tegenwoordig is de Fröbelschool aan de Oude Rijn alleen in de naam op de gevel nog als zodanig te herkennen.

Klik hier voor OMD Leiden Digitaal

Terug naar overzicht