Open Monumentendagen Leiden

41.

Oude Vest - hoek Pelikaanstraat (gesloopt)

Oude Vest

In 1850 werd in Leiden de eerste katholieke armenschool voor meisjes opgericht met geld van particulieren. Het ‘Liefdegesticht voor de arme Roomskatholijken’ bevond zich tussen de Van der Werfstraat en de Oude Vest.
In de loop der tijd werden verschillende panden aangekocht en bij de school en het bijbehorende zusterhuis van de Zusters van de Liefde getrokken. In 1909 werd de door architect Van der Laan nieuw gebouwde RK burgermeisjesschool St Jozef aan de Van der Werfstraat geopend.
In 1947 werd de meisjes HBS, het Agnes Lyceum, aan de Oude Vest gevestigd. Deze school werd een groot succes. In de loop der jaren nam het lyceum de delen van de kleuterschool, de lagere school en zelfs het in 1958 vertrokken zusterhuis over. Het Agnes Lyceum verhuisde in de jaren 60 naar nieuwbouw aan de Eijmerspoelstraat.

Het hele complex, delen van de Pelikaanstraat, Bakkersteeg en de Pauwbrug worden begin jaren ‘70 gesloopt voor de aanleg van de Cityring. Tegenwoordig staat hier studentenhuis de Pelikaanhof.

Klik hier voor OMD Leiden digitaal

Terug naar overzicht