Open Monumentendagen Leiden

10.

PARTICULIER WOONHUIS

Open / Za Zo

HOOGLANDSEKERKGRACHT 24

/ Alleen begane grond en kelder toegankelijk / Houd rekening met wachttijden / In de voorkamer is een mini speelgoedmuseum ingericht /

Hooglandse Kerkgracht 24 grenst aan de achterzijde aan het voormalig Evangelisch-Lutherse weeshuis aan de Middelweg en rechts aan de Lutherse kerk. De oudste delen van het pand dateren uit de middeleeuwen. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in de kelder. De kaarsnis in de vermoedelijk originele achtergevel dateert misschien wel van rond 1400. Het keldergewelf wordt gedragen door twee vijftiende- of zestiende-eeuwse zuilen. Wellicht liep de kelder verder door onder het huidige voorplein van de kerk. In de zeventiende eeuw kocht de Evangelisch-Lutherse kerk, dit en nog enkele buurpanden aan de Hooglandse Kerkgracht op voor haar uitdijende gemeente. In die tijd lag de schuilkerk nog achter een rijtje huizen met aan de straatzijde een hardstenen poort. De huidige kerkgevel met het plein ervoor is een ontwerp uit 1888 door architect W.C. Mulder. Buurhuis nummer 24 fungeerde in eerste instantie mogelijk als woning van de predikant of ander kerkpersoneel en wordt in de zeventiende eeuw bijna compleet herbouwd, waarbij het dwarshuis verandert in een diephuis. Sporen van deze uitbreiding zijn nog te vinden op de zolder en in de tuin. In de negentiende eeuw volgt een nog ingrijpender verbouwing. Het huis krijgt o.a. een nieuwe achtergevel, keuken en achterhuis. Ook de interieurafwerking zoals schuifdeuren, schouw en stucplafond dateren voor een groot deel uit deze tijd. / BB

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… de landelijke wandbeschildering in de achterkamer pas halverwege de twintigste eeuw is aangebracht door de Rotterdamse kunstschilder Marten Nouwens? Hij schilderde het vrij naar zeventiende-eeuws voorbeeld van Adriaen van der Velde.