Open Monumentendagen Leiden

47.

Rapenburg 129-131 - Vliet

De Haanstraschool dankt haar naam aan Wybrandus Haanstra (1841-19250). Sinds 1882 was Haanstra directeur van de Leidse kweekschool voor bewaarhouderessen. Hij was voorvechter van de onderwijsmethode fröbel, die hij aanpaste en uitbreidde. Deze speciale Leidse methode verwierf internationale faam als `methode Haanstra’.

Toen de bewaarschool en de avondschool voor bewaarschoolhouderessen in 1867 werd opgericht, werd als eerste Rapenburg 133 aangekocht. Bij het aantreden van Haanstra werd de avondopleiding omgezet in een dagopleiding, de eerste in Nederland. Dit trok uit binnen- en buitenland veel meisjes aan, zodat er behoefte bestond aan een internaat.

Tussen 1882 en 1915 werden verschillende panden aan de Vliet en het Rapenburg gekocht en verbouwd, waarbij de huizen aan de Vliet vooral dienden als slaapplaats voor het personeel. De grote tuin achter de huizen aan het Rapenburg werd speelplek voor de kleuters.

In 1934 werden de panden aan de Vliet gesloopt en vervangen door nieuwbouw in de stijl van de Amsterdamse School. Van de panden aan het Rapenburg hebben allen de voorgevels de vele verbouwingen ongeschonden doorstaan.

Klik hier voor OMD Leiden digitaal

Terug naar overzicht