Open Monumentendagen Leiden

48.

Rapenburg 48

Rapenburg 48

Het monumentale grachtenpand Rapenburg 48 werd in 1640 gebouwd naar ontwerp van Arent van 's Gravesande. Het pand werd in 1909 aangekocht door de Vereeniging van Roomsch Katholieke Parochiale Jongensscholen om er een lagere school en een MULO (Meer uitgebreid lager onderwijs) te vestigen. De school van de ‘1e klasse’ was bestemd voor kinderen van de maatschappelijke bovenlaag. In 1955 was hier de St. Jansschool voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden gevestigd. 
In 1924 werden op de plaats van het vroegere koetshuis en de paardenstal, beide grenzend aan het Pieterskerkhof, een rooms-katholieke jongensschool voor uitgebreid lager onderwijs, de zogenoemde ULO, gebouwd. In 1979 vertrekt de school uit het pand naar het Bizetpad.

Klik hier voor OMD Leiden digitaal

Terug naar overzicht