Open Monumentendagen Leiden

01.

STADHUIS

Open / Za Zo

BREESTRAAT 94-96

Open ZA ZO / Informatiepunt Open Monumentendagen Leiden / Rolstoeltoegang via ingang Stadhuisplein / Rondleidingen door raadsleden / Startpunt stadswandeling / Inloopconcerten Leidse koren /

Op deze plek stond al een stadhuis in 1350, zij het een stuk kleiner. In de loop van de tijd breidde het zich uit tot een complex met verschillende functies. Niet alleen zetelde hier het stadsbestuur, ook werd er vlees gekeurd en rechtgesproken.
De gevel van het stadhuis kreeg in 1596 een bordestrap en drie topgevels, naar ontwerp van de beroemde Haarlemse architect Lieven de Key en met medewerking van stadssteenhouwer Cornelis Claesz van Es. Schepen voerden het benodigde zandsteen aan uit Obernkirchen in Duitsland (p.32).
Ook in de eeuwen hierna werd er gesleuteld aan de gevel en koos de stad voor aanvullingen in natuursteen. Recent onderzoek wijst uit dat dit beschilderd was in de kleur van het materiaal. Deze verflagen werden verwijderd in de jaren 1983-86. De grote brand in de nacht van 12 op 13 februari 1929 spaarde alleen delen van de gevel. Er volgde een restauratie en aanvulling van de gevel aan de oostzijde. Erachter verrees een compleet nieuw stadhuis, mét een plein, tot in detail ontworpen door architect C.J. Blaauw en zijn opvolger H.T. Zwiers. Ook dit keer bezuinigde de stad niet op de te gebruiken materialen, ondanks de tijden van schaarste direct na de Tweede Wereldoorlog. Uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika kwamen bijzondere houtsoorten; ook Italiaans marmer siert het interieur. Pas rond 1955 was het nieuwe Leidse stadhuis klaar. / JD
Terug naar overzicht

Wist u dat...

… in de blokken natuursteen van de gevel aan de oostzijde letters zijn aangebracht die dienden als zogenaamde laagmerken? Hierdoor wisten de
bouwers in 1604 in welke laag een stuk natuursteen moest worden gelegd.