Open Monumentendagen Leiden

13.

Stadstimmerwerf

Open / Za Zo

Galgewater 21

/ Open Za 12-17 u Zo 10 -17 u /  In verband met treden en trapjes niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn / Houd rekening met wachttijd / Expositie met werk van kunstenaarsgroep de Leidsche Mondialen/

Dit deel van de stad behoort tot de stadsuitleg uit 1611. Nog geen jaar later, in 1612, werd hier de nieuwe stadstimmerwerf aangelegd, gunstig gelegen aan het Galgewater in directe verbinding met de Rijn. Het terrein bood plaats aan de stedelijke houtopslag, de timmerwerkplaats en verschillende bijgebouwen. Het ontwerp van de gevel is mogelijk van Jan Ottensz. Van Seyst, de stadstimmerman van dat moment. De stadstimmerman, die hier ook zijn dienstwoning had, vervulde in wezen het ambt van directeur openbare werken en stadsbouwmeester. De werf bood ook plaats aan de werkplaats en woning van de Stadssteenhouwer. In de 17e eeuw was op de zolders op het achtererf ook de stedelijke graanopslag gevestigd. Uit die tijd resteert waarschijnlijk het houten hijswiel dat nu elders in een trappenhuis hangt. Het pand is al enige decennia opgedeeld in appartementen. Onlangs kwam de hoekwoning vrij. Hier is nog een groot deel van de originele 17e-eeuwse indeling en afwerking behouden gebleven; de gangmuur, het getimmerde portaal, de spiltrap, de kelder en de bedstede. Ook origineel is de samengestelde balklaag boven de kamers. Het bestaat uit grote 'moerbinten' of balken met dwars daarop, kleinere balken, de zogenoemde 'kinderbinten'. In het pand zijn verder nog restanten van originele vloeren van plavuizen aangetroffen. Ondanks de vele verbouwingen die het pand gekend heeft, is ook de originele kapconstructie bewaard gebleven.

Fotocredits: overzicht: © SL - foto hierboven (door leerlingen Instrumentmakersschool gerestaureerde gaslamp): ©  SL - foto hiernaast (hefwiel constructie): ©SL

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... de originele gaslantaarns onlangs weer in werking zijn gesteld met hulp van de leerlingen van de Leidse Instrumentmakersschool (LIS)?