Open Monumentendagen Leiden

32.

Stevenshofjesmolen

Open / Za

Henriëtte Bosmanspad

/ Open alleen zaterdag 12 -17 u / Niet geschikt voor mensen in een rolstoel / Betreden molenterrein voor eigen risico / Volg instructies molenaar op / Kinderen onder begeleiding van een volwassene /

De Stevenshofjesmolen fungeert sinds 1981 als hulpgemaal voor de Stevenshofjespolder. De eerste molen in de Stevenshofpolder uit 1674 vloog eind 1796 na langdurig malen in brand. Op dezelfde plek kwam de huidige, stenen molen, toen als hoofdgemaal van de Stevenshofpolder. In 1935 werden de gietijzeren bovenas en houten roeden vervangen door exemplaren van de kort tevoren gesloopte molen van de Noord-Hoflandse polder te Voorschoten (een molen die op zichtafstand van de Stevenshofjesmolen stond). Zeven jaar later ontsnapte de molen aan de sloop: een vergevorderd plan om de molen grotendeels af te breken ging door het toedoen van Vereniging De Hollandsche Molen en de Historische Vereniging Oud Leiden, niet door. De molen bleef ook in bedrijf. Eind jaren 70 waren kap en vooral kruiwerk dringend aan herstel toe, men hield de molen met kunst- en vliegwerk maalvaardig. Eind 1981 kon niet meer worden gekruid. Een noodgemaal moest het werk overnemen.

Een restauratie volgde begin jaren 1980: kap en kruiwerk werden vrijwel geheel vernieuwd, het metselwerk grondig nagekeken. Door de aanleg van de wijk Stevenshof raakte de molen aan drie zijden min of meer ingesloten. Vanaf 2017 betekende de aanleg van de Rijnlandroute dat het te bemalen oppervlak, sinds de aanleg van de woonwijk nog ongeveer 40 hectare, uiteindelijk niet meer dan ca. 14 hectare zal bedragen.

Foto credits: overzichtspagina en hierboven: ©??? - rechts: ©SL

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... de Stevenshofjesmolen lange tijd een seinmolen is geweest? Een seinmolen had tot taak om andere molens in de omgeving helemaal tot aan de kust het sein te geven de bemaling van de polder te starten of te staken.