Open Monumentendagen Leiden

52.

Van der Werfstraat 72 (gesloopt)

Van der Werfstraat 72

De voormalige Baaihal aan de voormalige Maredorpse Achtergracht, later Van der Werfstraat 72, werd in 1845 ingericht als armenschool. In de baaihal werd vroeger de wollen stof `baai’ gekeurd en verhandeld. 
In 1852 zitten hier 431 jongens en 347 meisjes op school, waarvan er 670 gratis onderwijs krijgen. De staat van gebouw en kwaliteit van het onderwijs lieten sterk te wensen over: ‘niemand komt er, die niet dadelijk een gevoel van walging ondervindt’.
In 1873 wordt de oude Baaihal afgebroken en wordt een nieuw schoolgebouw voor minvermogenden neergezet. In de school ontbreekt een gymzaal omdat die voor armenscholen niet verplicht zijn in de wet. 
In 1888 wordt tegenover de school, op nr. 39 een gymzaal gebouwd. in 1920 wordt deze verbouwd tot het school- en Volksbadhuis. De school is eind jaren 60 gesloopt. De voormalige gymzaal/badhuis bestaat nog, bijna onherkenbaar.

Klik hier voor OMD Leiden digitaal

Terug naar overzicht