Open Monumentendagen Leiden

20.

Vm. Oudeliedenhuis

Open / Za Zo

Herengracht 33-35

Open: zaterdag 12-17u en zondag 10-17u / Beperkte toegang, houd rekening met wachttijd ! /

In 1818 kwamen bejaarden te wonen in het Oudeliedenhuis (voluit: het Gereformeerd Minne- of arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis) aan de Herengracht 33-35. Het gebouw was was voor die tijd een fabrieksgebouw van de firma Krantz. In de loop van de tijd voldeed het gebouw niet meer en werd het tijd voor iets nieuws. Daarom kreeg in de jaren 80 van de 19e eeuw de Leidse architect W.C. Mulder (1850-1920) de opdracht voor nieuwbouw op dezelfde plek. Mulder was actief in besturen van woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, kerkelijke organisaties en verbanden als de vrijmetselarij (zie pand 12) en de Nederlandse Handelsmaatschappij. Hij ontwierp een gebouw in eclectische stijl, met elementen ontleend aan verschillende bouwstijlen. In 1886 konden de bewoners hun intrek ne- men in het nieuwe gebouw, dat opgedeeld was in een afzonderlijk gedeelte voor mannen (ingang in het midden) en een gedeelte voor vrouwen (ingang aan de rechterkant, Herengracht 33). Het gebouw voldeed geheel aan de eisen, het had een voorname gevel en was voorzien van centrale verwarming. In 1992 is het Oudeliedenhuis verbouwd tot woningen voor studenten. Het gebouw was inmiddels een monument. De buitenkant bleef zoals het was. Ook binnen zijn er nog oorspronkelijke gedeelten, zoals de centrale keuken en het trappenhuis. De kamer links van de ingang is nu in gebruik als fusie, Leids studenten jargon voor gezamenlijke woonkamer.

Foto: gevel - Sjoep de Jong / interieur: Saskia Leupen

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... de eerste bewoners afkomstig uit het Oudeliedenhuis aan de Middelweg in 1818 per schuit werden overgebracht naar hun nieuwe behuizing aan de Herengracht?