Open Monumentendagen Leiden

26.

Vm. Vuilverbranding & Schakelstation

Open / Za Zo

Langegracht 70C en 70D

Open: zaterdag 12-17u en zondag 10-17u / Reserveren rondleiding Brouwerij ter plaatse / Alleen voor 18 jaar en ouder / Max. 15 personen per groep, houd dus rekening met een wachttijd.

Het gebouw waar momenteel een restauratiesteenhouwer en een bierbrouwerij gevestigd zijn, is in 1913 gebouwd voor de gemeentelijke vuilverbranding. De verbrandingsoven kon worden aangesloten op de al aanwezige schoorsteen van de Gemeentelijke Gas- en Elektriciteitsfabrieken. Met handkar- ren en paard en wagen werd het afval in de stad verzameld. Via een inmiddels verdwenen poort aan de Langegracht reden de karren naar binnen. De volle vuilcontainers werden naar de 1e verdieping getakeld en leeggestort in de verbrandingsoven. Hierna reed de wagen met een lege container via de poort in de zijgevel weer naar buiten. Een nieuwere variant van het takelsysteem wordt nog steeds gebruikt door restauratiesteenhouwer Bambam. Al in 1929 sloot de vuilverbranding vanwege stank- overlast en hoge exploitatiekosten. Na een grondige verbouwing kreeg het gebouw in 1954 een be- stemming als hoogspanningsstation of schakelstation. Het energiebedrijf zette hier hoogspanning van het hoofdnet om naar laagspanning, zoals gebruikt in huishoudens. In het achterste deel van het pand doorkruisen enorme koperen stroomgeleiders in rood, blauw en geel de hele ruimte. Ze staan in verbinding met porseleinen transformatorspoelen in de ‘smoorspoelruimtes’. Sinds 2016 is in dit deel een bierbrouwerij gevestigd. Het pand is een mooi voorbeeld van een fabrieksgebouw uit het begin van de 20e eeuw. Het was niet alleen functioneel, maar mocht er ook mooi uitzien met sierlijk metselwerk.

Foto' s gevel en rechts: collectie Pronck Brouwerij /  hierboven: Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Terug naar overzicht

Wist u dat...

... men vroeger het huisvuil zowel met een boot over de toen nog niet gedempte Langegracht ophaalde als met paard en wagen?