Open Monumentendagen Leiden

05.

Vm. VUILVERBRANDING & SCHAKELSTATION

Open / Za Zo

LANGEGRACHT 70C & 70D

/ Bambam Restauratie Steenhouwers en Bierbrouwerij Pronck / NB Stevig schoeisel / Pand in bedrijf / Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene / Diverse activiteiten / Inloopconcert Leidse koren /

Op deze plek liet Leiden in 1913 een gemeentelijke vuilverbranding bouwen. De verbrandingsoven kon worden aangesloten op de al aanwezige, hoge schoorsteen van de Gemeentelijke Gas- en Elektriciteitsfabrieken. Met handkarren en paard en wagen werd het afval in de stad verzameld. Via een inmiddels verdwenen poort aan de Langegracht reden de karren naar binnen. De volle vuilcontainers werden naar de eerste verdieping getakeld en leeggestort in de verbrandingsoven. Hierna reed de wagen met een lege container via de poort in de zijgevel weer naar buiten. Een nieuwere variant van het takelsysteem is in het voorste deel nog steeds in gebruik bij de huidige gebruikers , steenhouwerij Bambam. Al in 1929 sloot de vuilverbranding vanwege te veel stankoverlast en hoge exploitatiekosten. Na een grondige verbouwing kreeg het gebouw in 1954 een nieuwe bestemming als hoogspanningstation of schakelstation. Het energiebedrijf zette hier hoogspanning van het hoofdnet om naar laagspanning, zoals gebruikt in huishoudens. In het achterste deel van het pand doorkruisen enorme koperen stroomgeleiders in rood, blauw en geel de hele ruimte. Ze staan in verbinding met porseleinen transformatorspoelen in de ‘smoorspoelruimtes’. Sinds 2016 is in dit deel een bierbrouwerij gevestigd. Het pand is een mooi voorbeeld van een fabrieksgebouw uit het begin van de twintigste eeuw. Het was niet alleen functioneel, maar mocht er ook mooi uitzien. / MvZ

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… er in Leiden verschillende typen uit steen gehouwen stoeppalen in gebruik zijn? In vroeger tijden gaven stoeppalen de scheiding aan tussen particulier en openbaar terrein.