Open Monumentendagen Leiden

15.

VM. WOONHUIS VAN DE DUIVENBODE

Open / Za Zo

Rapenburg 94

/ Pand in verbouwing / Slechts gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers / NB Onregelmatige afstapjes / Houd rekening met wachttijden /

Rapenburg 94 is samen met nummer 92 gebouwd in 1598. In de voorgevel prijkt het familiewapen van Willem Cornelisz. Speelman van Duivenbode. Deze beroemde Leidenaar speelde samen met zijn broers een belangrijke rol tijdens het beleg en ontzet van Leiden in 1574. De broers uit deze bekende muzikantenfamilie, hielden duiven. Ten tijde van het beleg hebben hun duiven de post verzorgd tussen prins Willem van Oranje en de stad Leiden.
Het huidige pand bestaat eigenlijk uit drie huizen die in de zeventiende en achttiende eeuw zijn samengevoegd. Hierdoor is er sprake van een voorhuis met twee achterhuizen die met elkaar verbonden zijn in de vorm van een Y. Door de ligging aan het Rapenburg en de bocht waarin het staat, is de gevel schuin geplaatst. In de loop der eeuwen worden huis en tuin verder uitgebreid door aankoop van belendende percelen. Latere eigenaar Johannes Camper, breidt in 1679 het pand uit door aankoop van een achtergelegen woning met ingang aan de Commandeurssteeg (nu Scheepmakerssteeg). Bij een veiling in 1767 staat dit complex als volgt omschreven: Een groot, Ruijm, Hegt, sterk en weldoortimmert Huijs en Erve, (…) op het Steenschuur, teegen over de Vliet, daar het wapen van Duivenbooden in de gevel staat, met twee huysen en Erven (…), geapproprieert tot een slachthuys en stallinge voor vier koebeesten, met ruyme hooyzolders daarboven (…)”. 

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… dit huis gebouwd is op de plek waar de Donkere gracht destijds in het Rapenburg uitmondde? Deze gracht liep in de achttiende eeuw nog door onder de hier bovengenoemde achttiende-eeuwse bebouwing.