Open Monumentendagen Leiden

21.

WAALSE KERK

Open / Za Zo

BREESTRAAT 62-64

/ Za doorlopend orgelconcerten door leerlingen / Za 17–17.30 u orgelconcert Erik van Bruggen / Zo inloopconcerten Leidse koren /

De Waalse kerk is gevestigd in de kapel van het voormalige St. Catharinagasthuis. De gevelsteen
boven de ingang toont het embleem van de heilige Catharina van Alexandrië, een wiel of rad met
vilmessen waarop zij gemarteld zou zijn. Het gasthuis wordt voor het eerst genoemd in een pauselijke
bul uit 1276. Het gaat onderdak en eten bieden aan arme reizigers: pelgrims, studenten,
marskramers, werkzoekenden of mensen die verbannen zijn. Ook worden er zieken verzorgd en
kunnen mensen er, tegen betaling, hun oude dag doorbrengen. Het gasthuis breidt zich in de loop
van de tijd flink uit.
Eind zestiende eeuw vestigen zich veel Waalse protestanten in Leiden, op de vlucht voor de Spaanse,
katholieke overheersing van de Zuidelijke Nederlanden. Zij krijgen het gebruik van de Vrouwekerk
bij de Haarlemmerstraat en de kapel van het gasthuis aan de Breestraat. Nog steeds worden in
dit gebouw diensten in het Frans gehouden.
Intussen had Leiden ook een eigen universiteit, waar geleerden en studenten uit heel Europa op
afkwamen, van Schotland tot Transsylvanië. Verschillende van hen hebben bij de Walen gekerkt.
Vermaard was Joseph Scaliger (1540-1609), Fransman van Italiaanse origine, ”die meer talen sprak
dan wie ook in Europa.” Op zijn woonhuis tegenover het stadhuis prijkt nog een gevelsteen die naar
hem verwijst. De Waalse kerk kreeg in de achttiende eeuw haar barokke torentje. / DM

Terug naar overzicht

Wist u dat...

… rond 1685 een tweede stroom Franstalige vluchtelingen de Noordelijke Nederlanden bereikte? Het gaat om Franse protestanten op de vlucht voor koning Lodewijk XIV. Van deze hugenoten hebben zich, anders dan velen denken, maar enkele tientallen gezinnen in Leiden gevestigd.