Open Monumentendagen Leiden

55.

Zijlpoort

Haven 100

De Zijlpoort aan de Haven dateert uit het einde van de 17e-eeuw. Op de verdieping bevond zich een grote zaal die in 1736 werd ingericht als armenschool voor de kinderen van bedeelden.
Als onderdeel van de vestingwerken was de Zijlpoort niet erg geschikt als school. De 8 kleine ramen - aan iedere zijde 2 - lieten weinig licht door en dikke houten balken beletten het overzicht van de schoolmeester.
Leiden telde op dat moment nog 2 armenscholen: één in de Fusteinhal aan de Haarlemmerstraat en één in de Bethlehemkerk aan de Korte Langegracht. Ook dit waren gebouwen met een andere functie, die voor korte of langere tijd onderdak verleenden aan een school. De armenschool in de Zijlpoort verhuisde in 1763 naar een ander onderkomen.

Klik hier voor OMD Leiden digitaal

Terug naar overzicht