Open Monumentendagen Leiden

250 kinderen bezoeken Leidse monumenten

Atelier, woonhuis, Sterrewacht
Leerlingen van de basisscholen Lucas van Leyden en Haanstraschool krijgen in de klas uitleg over wat een monument is en waarom het belangrijk is deze te behouden. Vervolgens bezoeken de kinderen een van de monumenten in Leiden. De monumenten die bezocht worden zijn de Pieterskerk, de Sterrenwacht, het Weeshuis, Juwelier Rob van Gerner in de Breestraat en een woonhuis op het Rapenburg. In de Pieterskerk krijgen de kinderen een rondleiding en kunnen zij op de trans hun stad van boven bekijken. Bij de juwelier gaan zij ver terug in de tijd. In de kelder is een muur die stamt uit de dertiende eeuw. En de leerlingen mogen een kijkje nemen in het atelier van de goudsmid. Ook de andere panden vertellen veel over de geschiedenis van de stad.

Klassendag
Sinds  2010 wordt de Klassendag georganiseerd, maar nog niet eerder namen zoveel kinderen deel in Leiden. Door het bezoek aan een van de iconische panden worden de kinderen actief betrokken bij het monumentale erfgoed in hun omgeving. De Klassendag gaat vooraf aan de Open Monumentendagen op 12 en 13 september en wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Leiden-Katwijk. Scholen die volgend jaar willen meedoen aan de de Klassendag in Leiden kunnen zich opgeven via info@openmonumentendagenleiden.nl.         .

Nieuwsoverzicht