Open Monumentendagen Leiden

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

De stichting Open Monumentendagen Leiden organiseert jaarlijks in het tweede weekeinde van september een groots publieksevenement waarin rond de 30 geselecteerde monumenten bezocht kunnen worden. 
 
Wij zoeken voor ons bestuur dat bestaat uit in totaal 6 personen een secretaris en een bestuurslid Communicatie en PR. De Stichting Open Monumentendagen Leiden wordt ondersteund door een coördinator in dienst van de gemeente 
Leiden.
 
Hieronder lees je wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die horen bij deze 2 bestuursfuncties. 
 

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de stichting en legt verslag van de vergaderingen van het bestuur. Daarnaast levert de secretaris een bijdrage aan het evenement door mee te denken en mee te werken aan de algehele opzet. De secretaris is binnen het bestuur tevens verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Het tijdsbeslag voor de secretaris is gemiddeld 3 uur per week.

Taken en verantwoordelijkheden secretaris

* Stelt in overleg met de voorzitter de agenda van de bestuursvergadering op
* Verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de bestuursvergadering
* Verantwoordelijk voor de administratie en het archief van de stichting wat betreft bestuursverslagen en   stichtingszaken
* Verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid
* In samenwerking met de coördinator zorgen voor overzicht en beheer van voorraden en archief
* Leveren van een bijdrage aan het evenement door ideeënvorming en uitvoering
* Is tijdens het evenement pandmanager

Profiel

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
* Accuraat
* Heeft goed overzicht en kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden
* Affiniteit met monumenten
* Hands-on en proactief
* Kennis van de gemeentelijke organisatie Leiden

Bestuurslid Communicatie & PR

Communicatie & PR is eindverantwoordelijk voor het gehele communicatietraject en de contacten met de pers en media. Het campagnebeeld is een belangrijk onderdeel van de exposure rondom het evenement. Het briefen, opstarten en begeleiden van de ontwerper van het campagnebeeld en het tot stand brengen van de bijbehorende middelen, behoort tot een van de belangrijkste taken van Communicatie.

Het bestuurslid Communicatie & PR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de communicatie-uitingen en alle perscontacten en (sociale) media. Ook is dit bestuurslid medeverantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en participeert in de uitvoering van het evenement als geheel.

Het bestuurslid Communicatie & PR onderhoudt nauw contact met de coördinator over de planning van de productie van het boekje en de andere uitingen. Het tijdsbeslag voor het bestuurslid Communicatie & PR is gemiddeld 5 uur per week.

Taken en verantwoordelijkheden Communicatie & PR

* Zorgdragen voor een goed door te vertalen ontwerp en pakkend campagnebeeld
* Contacten onderhouden met ontwerper (briefing, planning, overleg)
* Uitwerking en consequente doorvertaling van campagne naar verschillende middelen (als Abri’s, boekje, flyers, posters, website e.a. uitingen) en verantwoordelijk voor de vormgeving van deze middelen.
* Up-to-date houden perslijst en onderhouden van perscontacten
* Schrijven en verzenden van persberichten
* Contacten onderhouden met journalisten en media
* Inkopen advertentieruimte in regionale media en genereren van free publicity
* Verantwoordelijk (in nauw overleg met coördinator) voor de content van de website: bijhouden actuele informatie
* Beheer Twitter & Facebook accounts en andere sociale media
* Coördinatie en projectbegeleiding van de verschillende uitingen (i.s.m. coördinator)
* Leveren van een bijdrage aan het evenement door ideeënvorming en uitvoering
* Is tijdens het evenement pandmanager

Profiel

Ervaring met marketing, communicatie en vormgeving
* Ervaring met perscontacten
* Goede contactuele eigenschappen
* Hands on mentaliteit
* Affiniteit met sociale media
* Bekend met uitingen in Leidse regio
* Affiniteit met monumenten en monumentenbeleid

Interesse? 

Heb je interesse in een van deze functies dan kun je dit tot 22 april 2022 kenbaar maken door middel van een mail met motivatie. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprek met de selectiecommissie. Daarna volgt voor benoembare kandidaten een “klik”- gesprek met het bestuur. Jaarlijkse beschikbaarheid tijdens het weekend van de Open Monumentendagen (2e weekend van september) is een voorwaarde.

Je kunt je reactie sturen naar de voorzitter van Open Monumentendagen Leiden, bereikbaar via alexandergeertsema@openmonumentendagenleiden.nl 
Mocht je nadere informatie willen dan kan dat ook via dit mailadres of telefonisch via 06-53 12 01 00.

Nieuwsoverzicht